Hoe nu verder met de LPG ?

Na de inwonersraadpleging in Grave op 17 maart jl. doet zich de vraag voor: hoe nu verder met de LPG? Het is wel duidelijk geworden dat de LPG geen enkel benul had hoe de kaarten in Grave lagen met betrekking tot haar wens tot zelfstandigheid voor de gemeente. 
Slechts 3 op de 10 inwoners van heel Grave steunde de LPG namelijk in die gedachte. Dan ken je de mensen namens wie je altijd uitdraagt in hun aller belang op te treden NIET ÉCHT, zo is wel gebleken.
Zelfs in Escharen waar twee inwoners toch tot de markantste raadsleden behoren met een zelfstandigheidsstandpunt, stemden amper 20% vóór. Dat zegt ook heel wat over jullie.
Ik begrijp dat elk fractielid van de LPG met name uit was op eigen eer en roem in plaats van zich in te zetten voor het belang van élke inwoner van Grave. Als je goeie voelhorens met de Graafse gemeenschap zou hebben gehad, had je al veel eerder geweten dat de meerderheid in Grave geen vertrouwen meer in jullie had.
Daarom de vraag: hoe nu verder?  Het is als met verkiezingen. Als je op zo’n manier afgewezen wordt, kun je niet zomaar blijven zitten waar je zat. Trek om te beginnen je wethouders terug uit het College van B&W. Daar zullen niet veel mensen rouwig om zijn.
En het zal ook het vertrouwen in Grave bij de andere gemeenten in het Land van Cuijk kunnen doen herstellen. Voor het puin ruimen wat jullie zélf hebben aangericht, zijn andere mensen nodig! Er is al teveel door jullie verknald. Ik denk dat een bescheiden opstelling na zo’n groot verlies niet tot het karakter van jullie partij behoort, maar doe het dan toch, en deze keer écht in het belang van álle Graafse inwoners!
 
Louis Sparidans
 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.