Wie gelooft dit? 

In een extra raadsvergadering boog de Graafse gemeenteraad zich dinsdag over de zogenaamde herstelbegroting. Dat was nodig, omdat de provincie na jarenlang boterzacht financieel beleid de eerdere begroting had afgekeurd. De raad kon niet anders dan akkoord gaan met de opgestelde herstelbegroting, inclusief de keiharde bezuinigingen die de inwoners van Grave daarmee worden opgelegd. Dat geschiedde dan ook met alleen de voorstemmen van de coalitie, LPG, VVD, Keerpunt.
Een dan gebeurde dit: de LPG diende onmiddellijk een motie in waarin het college werd opgedragen om de snoeiharde bezuinigingen over een tijdje weer terug te draaien. Dus eerst voor stemmen en dan een verzoek indienen om het ongedaan te maken.
Rara hoe kan dat? Je zakt financieel door het ijs waardoor de provincie zich genoodzaakt ziet Grave onder curatele te plaatsen en kort daarna zou er geld genoeg zijn om al die harde maatregelen weer terug te draaien. Dat gelooft natuurlijk niemand. 
In de raadsvergadering harkte de LPG in twee minuten tijd tonnen en miljoenen bij elkaar die een heel rooskleurig beeld moeten geven van de financiële positie van Grave. Bezuinigen was eigenlijk niet nodig, dat was de boodschap. 
Het lijstje met bedragen was boterzacht, bovendien nogal selectief. Zo werden de kosten die er aankomen voor het uittreden uit de regionale afvaldienst -zo’n vijf ton- verzwegen. Over de miljoenenclaim van de scheepswerf werd ook niet gerept. Bovendien zit Grave diep in de schulden die een keer moeten worden terugbetaald.
Bovendien heeft het college nog een lijstje met extra bezuinigingen achter de hand voor het geval de provincie niet instemt met de herstelbegroting. Dat lijstje wordt nog niet bekend gemaakt.
De wethouder raadde de motie dan ook af. Hij kon het terugdraaien van de bezuinigingen niet waarmaken. Daarop trok de LPG haar motie maar weer in. Het was een aardig stukje toneel voor de bühne met het oog op de burgerraadpleging van volgende week. De provincie tuint daar niet in, hoogstens een al te goedgelovige burger.
Hans Satter
 
 
 
 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.