Het drama Grave

December 2020, de maand waarin de Graafse bestuurlijke elite werd geconfronteerd met de leegte van haar zelfstandigheidspolitiek. 
Financieel zakt de gemeente definitief door het ijs. Wat nu resteert is een bestuurlijke chaos waarvoor de burgers diep in de buidel moeten gaan tasten. Provincie en Land van Cuijk wijzen de bezuinigingsvoorstellen van Grave af: niet doordacht, te vaag en te riskant.

Meer betalen, minder halen

Er moet ten koste van de dienstverlening aan burgers- € 750.000 worden bezuinigd op ambtelijke diensten maar het college en zijn politieke aanhang  weten nog niet op welke diensten en taken. Er moet dertig procent gekort worden op subsidies voor sport, cultuur en verenigingen maar waar wanneer en hoe dat moet nog worden uitgezocht. Ook op het sociale domein vallen klappen, de gemeente heeft deze kosten niet onder controle, zo blijkt. 
De OZB zal om te beginnen met tenminste 19 procent verhoogd gaan worden. Ook de hondenbelasting gaat weer omhoog.
Dan hebben we nog het arrest van de Hoge Raad die oordeelde dat Grave schuldig is aan de ondergang van de scheepswerf. Er zullen richting de schuldeisers ettelijke miljoenen moeten worden afgetikt. 

Op de pof leven

Ook het paradepaardje van de LPG zal de Graafse belastingbetalers raken. Via riskante constructies wordt tenminste 9 miljoen gepompt in een megalomaan voetbalcomplex Dat geld heeft Grave niet, dus wordt het geleend. 
Het op de pof leven, ligt deze coalitie wel. In 2015 begon Grave voor het eerst schulden te maken. Bij het aantreden van deze coalitie in 2018 was de schuld van de gemeente ruim 13 miljoen. In 2021 loopt deze op naar tenminste 31 miljoen, een toename met 18 miljoen in drie jaar tijd, ongekend voor een gemeente met 12.000 inwoners. De accountant wijst erop dat de schuld een keer moet worden afgelost. Hoe? Weet men nog niet. Het huishoudboekje is gewoon niet op orde.

Samen met u

De crisis waarin Grave verkeert, openbaart het fiasco van de zelfstandigheidspolitiek van de LPG en haar vriendjes. Een politiek van afdekken, indekken en toedekken, loze beloftes en verdraaiingen, het is het product van een bestuurscultuur die verbazingwekkend hardleers is. Alles en iedereen krijgt van de LPG de schuld van de malaise waarin Grave verkeert. Geen begin van zelfreflectie. De coalitie laat geen millimeter ruimte voor kritiek of debat, er is alleen zelfbevestiging, die van het eigen geloof.
Het vertoon van deze bestuurlijke en politieke verloedering, speelt zich af onder de ogen van het povere leiderschap van een burgemeester die zo symbool is geworden van de bestuurlijke en politieke crisis waaraan hij mede debet is.
Grave is behept met bestuurders en politici die inhoudelijk nauwelijks iets voorstellen, politici zonder een begin van visie en die verkiesbaar zijn omwille van zichzelf. Een sekte die roept om zelfstandigheid zonder het minste idee wat dat voor Grave en haar burgers betekent. 
Daar komen ze nu achter: torenhoge schulden, een miljoenenclaim, een afgekeurde begroting, verziekte relaties met de Provincie en het Land van Cuijk. Daarnaast een even verziekte relatie met de burgers die onafwendbaar het gelag gaan betalen. Grave is bestuurlijk een stad vol armoede, verdeeldheid en verval. 
Het motto van de LPG prijkt trots op haar website: ‘Samen met u’ staat er. Dat wordt nu: Samen met u ten onder.
Hans Satter; www.gravepolitiek.nl
 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.