Betrouwbare Graafse gemeentefinanciën? 

In het algemeen kan gesteld worden dat politieke waarheden, uitgaande van de niet gegarandeerde betrouwbaarheid van politici en politiek bestuur (het blijft tenslotte mensenwerk) een twijfelachtig maatschappelijke status kunnen hebben. Waarbij het een gegeven is dat waarheden, in tegenstelling tot feiten, multi-interpretabel zijn. Waarheden zijn immers afhankelijk vanuit welk (politiek) perspectief naar feiten wordt gekeken. 
In het kader van de herindeling geeft de LPG in haar politieke reclameadvertenties aan dat Grave qua schuldenlasten t.o.v. andere gemeentes er dusdanig goed voorstaat dat herindelen absoluut geen noodzaak is. De oppositie deelt die politieke mening niet. De hamvraag is wie heeft er gelijk. De 8 raadsleden van de coalitie of de 7 van de oppositie.
Als ik ervan uitga dat de door colleges van Boxmeer, Cuijk, Mill, St. Anthonis en Grave aangedragen cijfers In hun programmabegrotingen 2021-2024 juist zijn dan is het financiële kengetal “De Netto-schuld per inwoner” een betrouwbare indicatie voor het vergelijken van de schuldposities.
In het eerdere artikel “De weg naar de financiële afgrond” op deze website heb ik de functie van het kengetal uitgelegd.
Leggen we de cijfers uit de begrotingen van de 5 gemeenten uit de regio Land van Cuijk naast elkaar en kijken we naar het kengetal “Netto-schuld per inwoner”, dan staat Grave met € 2.656 op de eerste plaats. Daarmee wordt de eerder gestelde hamvraag duidelijk beantwoord. 1-0 voor de oppositie.

 

X € 1000 (behalve Netto-schuld per inwoner).

 

Boxmeer

Cuijk

Mill

Anthonis

Grave

Inwoners/

Netto-schuld per inwoner

29.065/

€ 2.277

24.931/

€ 2.419

10.939/

€ 1.289

11.606/

€ 972

12.483/

€ 2.656

Vaste activa

 

 

 

 

 

Immateriële vaste activa  

      3.510

       200

     200

            0

  1.300

Materiële vaste activa

 105.818

  89.100

29.600

   43.947

54.700

Financiële vaste activa

      3.570

    6.600

     800

           83

     800

Vlottende activa

 

 

 

 

 

Voorraden

    26.845

  16.400       

  1.700

   - 3.129

     900

Kortlopende vorderingen

      6.150

  16.100

  4.900

      3.933

  4.000

Liquide middelen

         150

       300

     200

         200

     200

Overlopende activa

      1.000

    1.000

     300

      1.000

     200

Totaal activa

 146.893

129.700

37.700

    46.038

62.100

 

 

 

 

 

 

Vaste Passiva

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

      36.265

  21.500

10.900

    29.005

13.900

Voorzieningen

        6.731    

    7.500

  4.900

      3.675

  9.000

Langlopende schulden

      91.747

  72.600

15.600

      3.933

29.000

Vlottende Passiva

 

 

 

 

 

Kortlopende schulden

        7.150

  22.100

  5.700

      6.250

  9.600

Overlopende passiva

        5.000

    6.000

     600

      3.174

     600

Totaal passiva

    146.893

129.700

37.700

    46.038

62.100
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.