.

Bestuurskracht Grave ondermaats

“Elementair voor de kracht van het bestuur is een vruchtbare samenwerking tussen raad en college. Ons beeld van die samenwerking binnen Grave is verre van positief. Wij hebben een gemeente gezien waar het onderling vertrouwen broos is en er teveel en te vaak bestuurlijk en politiek gedoe is.

Het college van Grave is zeer op zichzelf gericht en is als geheel geen eenheid. En ook de gemeenteraad is teveel naar binnen gericht (de strijd tussen fracties). Deze situatie leidt af van dat waar het daadwerkelijk om gaat: de realisatie en borging van waarde voor de gemeenschap en het gebied. Wat belangrijk is te vermelden is dat de gemeenteraad zich bewust is van deze situatie en de wil heeft hierin verandering te brengen”.

Bovenstaande citaten zijn (letterlijk) afkomstig uit het afgelopen week verschenen rapport van Bureau Berenschot, waarin vooral het advies benadrukt wordt om toch maar te gaan fuseren met de andere gemeenten in het Land van Cuijk. De streefdatum is 1 januari 2023.

Het geeft tevens aan dat ik de afgelopen maanden niet geheel ten onrechte een aantal kritische kanttekeningen heb geplaatst bij het gemeentebestuur van Grave,  ofschoon ik dat liever niet zou hebben gedaan. Het is jammer met zo’n gemeentebestuur te ‘moeten’ leven. Anderzijds is het positief dat de gemeenteraad zich inmiddels óók bewust is van deze situatie.

Verlammende invloed LPG

Hoe heeft het zover kunnen komen? In mijn visie heeft de opstelling van LPG (Lokale Partij Grave) in coalitieverband gesteund door CDA, VVD en Trots, tijdens de lopende raadsperiode een verlammende invloed uitgeoefend op de bestuurskracht van Grave.

De verhoudingen in de Raad zijn daardoor dermate verzuurd, dat het te hopen is dat de nieuwe verkiezingen in maart volgend jaar tot verbeteringen zullen leiden.

Maar het is ook waar (en ‘Berenschot’ bevestigt zulks) dat de sympathie van de bevolking doorgaans ligt bij het handhaven van de situatie die er bestaat. Logisch, het geeft een vertrouwd beeld met bekende relatiepatronen. Veelal is deze sympathie ook terug te vinden bij de gemeenteraden.Laten we er desondanks maar het beste van hopen.

Gelukkig kent Grave overigens nog volop particuliere initiatieven die het leven nú al behoorlijk veraangenamen. Het is nog niet zo slecht wonen in de Graaf.

Louis Sparidans

 

 

.

 

.

 

 

 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.