In Memoriam Ben Bongaards

Na een kort ziekbed is onverwacht op 7 maart Ben Bongaards overleden. Wat op vrijdag 23 februari nog leek op een ziekenhuisopname voor een zware longontsteking, bleek de laatste fase te zijn van een fatale longaandoening. Ben is thuis overleden.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 was Ben een van de initiatiefnemers van de internetsite ‘Grave Kiest’, later omgedoopt in ‘Grave Politiek’. Hij was daarvan de onvolprezen scribent. Ben produceerde een niet aflatende stroom van columns en commentaren die niet alleen om hun inhoud lezenswaard waren maar zeker ook om hun taalrijkdom.

Tamelijk teruggetrokken schreef Ben zijn kritische beschouwingen. In de schijnwerpers stond hij liever niet, activisme lag hem zeker niet. Ben’s wapen was de pen. Zijn stukjes konden venijnig en scherp zijn, maar zij waren altijd doorwrocht en van een stilistische schoonheid. Ben koos zo zijn eigen rol in de Graafse ‘Hall of Fame’.

Zijn diepste drijfveer was zijn zorg om de bestuurlijke en politieke teloorgang van zijn stadje waar hij zich juist zo goed in thuis voelde. Dat werd door zijn opponenten niet altijd zo begrepen. Wie misstanden aan de kaak stelt wordt al snel een onruststoker of querulant genoemd. Dat overkwam ook hem.

Ben Bongaards schreef over talrijke actuele Graafse onderwerpen zoals over het Wissevelddrama, het vermaledijde snippergroenproject, de ergernissen over de Emablocatie, de onleesbare rommelpotbegrotingen en jaarrekeningen. Maar het meest hield hem bezig de Graafse bestuurlijke en politieke moraal. Hij had eigenlijk geen goed woord over voor het weinig verheffende Graafse politieke bedrijf. Dat kon hem opwinden. Zijn laatste column (13 februari) draagt de titel ‘Vlagvertoon in de Graafs raad’. Hij noch wij konden toen vermoeden dat zijn vlag luttele weken later halfstok kwam te hangen.

Wij van ‘Grave Politiek’ hebben veel aan Ben Bongaards te danken. Hij prikkelde ook ons, was een fijne gesprekspartner en een vriend die ertoe deed. Zonder zijn bijdragen zou de site heel wat schraler zijn geweest. Onze lezers en volgers zouden heel wat gemist hebben. Een ander gemis stijgt daar bovenuit, dat van Ben’s partner Leo. Hem wensen wij heel veel sterkte bij het verwerken daarvan.

Wil Baaijens, Hans Satter; www.gravepolitiek.nl

 

 

 

 

 

 

 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.