Laat inwoners/consumenten meebepalen!

Er heerst in Grave een kleine supermarktoorlog. Het begon eigenlijk al in 2016. Ofschoon de plannen voor de bouw van starterswoningen op het terrein van het voormalige tuincentrum ‘Van der Venne’ aan de Mgr. Borretweg, al in een zéér ver gevorderd stadium waren, kwam plotsklaps Lidl daarvoor op de proppen.
Door een stommiteit van de gemeente was het bestemmingsplan van dat perceel namelijk op dat moment nog steeds niet gewijzigd van voorheen een detailhandelsbestemming in een woonbestemming en was het dus ‘prijsschieten’ voor elke supermarkt. Ondanks dat het tuincentrum al sinds 2006 was opgeheven en de bouw van woningen op het punt stond om te beginnen. Er was zelfs al een vergunning voor het woningenproject door de gemeente afgegeven!
Lidl vond en vindt nog steeds zich te klein behuisd aan het Pastoor v.d. Hurkplein en ‘won’ de prijs. Ondanks al het tumult (en terecht) van alle omwonenden, scholen en kinderopvang in de onmiddellijke buurt. Een ‘foutje’ van de gemeente!
Voor Nettorama (een eventuele nieuwbouw) was een aantal jaren geleden al een plaatsje gereserveerd op het ‘nieuwe’ Wisseveldplan, bijvoorbeeld op de plek waar nu uiteindelijk het Tango-station is komen te staan, maar Nettorama wilde dat toen nog niet. ‘Te duur’ hoorde ik vertellen.
Nettorama wil thans wel uitbouwen op dezelfde locatie waar ze nú zitten, dankzij uitbreiding van het perceel door de aankoop van een buurpand. 
Jumbo wil niet achterblijven bij al dat groter-worden en wil graag nieuwbouw op het terrein van het voormalige schoolgebouw ‘de Sprankel’ aan de Estersveldlaan.
Albert Heijn wil wel óók uitbreiden maar kan dat niet. Er is te weinig plek voor in het centrum. De supermarkten gunnen elkaar amper het licht in de ogen. Wat nu?
Het gemeentebestuur, inclusief de gemeenteraad, weten er niet goed raad mee. 
Lidl heeft inmiddels laten weten te willen meewerken aan vestiging op het voormalige hockeyveld, al is het maar om tegemoet te komen aan alle bezwaren, maar dáár wil de  gemeente vooralsnog niks van weten. Ze willen dat terrein voorlopig vrijhouden. 
De afstand tussen beide terreinen is overigens slechts een paar honderd meter. Ondanks dat er dan wél weer woonhuizen zouden kunnen worden gebouwd op het Van-der-Venne-terrein. Er was indertijd zelfs al een naam voor deze nieuwe wijk bedacht, te weten ‘Vennedaal’. En last but not least: ook alle buurtbewoners, scholen enz. zullen er weer heel blij mee zijn, alsook alle toekomstige bewoners, niet te vergeten.
En als klap op de vuurpijl: ook de Action aast op een plek in Grave, maar daar wil de gemeente al helemáál niet aan meewerken.
De inwoners van Grave, de feitelijke consumenten, staan tot dusver volledig buiten spel. Aan hen is niks gevraagd.  Voorlopig is het alleen een ‘spel’ tussen de gemeente en de vier supermarkten. Kan een peiling/enquête onder consumenten door een onafhankelijke instantie niet bijdragen aan een oplossing?
Misschien wil ook de Jumbo wel naar het hockeyveld? Dan kunnen er ook weer woningen op het Sprankelterrein worden gebouwd, waar aanvankelijk sprake van was. We hebben immers ook nog woningnood in Grave.
 
Louis Sparidans
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.