Doorgestoken kaart, maar toch ….. ?

Ongeveer twee maanden geleden, op 23 februari jl. speelde er in de gemeenteraad van Grave een principe-uitspraak, welke in de volksmond werd aangeduid als ‘de zaak Litjens’. Het ging om een verplaatsing van de stenenopslag aan de Graafse Dijk van Ben Litjens, tevens lid van de gemeenteraad.
Tot verbazing van de oppositie, het CDA, VPGrave, D66 en Liberaal LvC, stemde ook Ben Litjens zélf mee, ten gunste van zichzelf, waarmee het voorstel een meerderheid bereikte.
Ik schreef er al eerder over, op 4 maart jl. waarbij ik de burgemeester (toen nog Lex Roolvink) en tevens voorzitter van de gemeenteraad opriep om uit te leggen of dit wel door de beugel kon. Helaas tevergeefs, hij reageerde er niet meer op en ging voorts op 31 maart met pensioen.
Op 14 april jl. reageerde daarop wél de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Kasja Ollongren, naar aanleiding van meerdere vragen hierover vanuit Grave, waaronder ook van de oppositie.
De minister is overduidelijk. Het meestemmen van Ben Litjens was in strijd met artikel 28 van de Gemeentewet, waarin is bepaald dat een raadslid NIET deelneemt aan een stemming over ‘een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken’.
Gegeven dat het om een principe-uitspraak gaat is er evenwel ‘géén man overboord’. Er moet sowieso nog een écht raadsbesluit volgen en pas dan mag Ben Litjens echt NIET meestemmen.
Wordt dus nog vervolgd. Wél is nu duidelijk dat de behandeling op 23 februari doorgestoken kaart was, de LPG samen met de VVD en Ben Litjens, met ruggensteun van Lex Roolvink. Niet zo mooi, maar vooruit met de geit.
Persoonlijk vind ik de gevonden ‘oplossing’ overigens nog niet zo gek. Niemand zal er rouwig om zijn als de blik op de twee ‘puinhopen’ minder wordt of zelfs helemaal aan het zicht wordt onttrokken. Daarom hoop ik toch dat Ben ‘ooit’ alsnog zijn zin krijgt. Maar dan wél volgens de regels.
Aansluitend plaats ik hierna nóg een keer mijn bijdrage van 4 maart jl. Voor alle duidelijkheid.
Louis Sparidans

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Een oproep aan de burgemeester 

Onlangs vond een van uw laatste raadsvergaderingen plaats, waarin u optrad als voorzitter. Op de agenda stond o.a. het raadsvoorstel met betrekking tot het bedrijf van raadslid Ben Litjens.  U kent daarvan alle ins en outs, dus een verdere toelichting is overbodig. 
Ook de meeste inwoners van Grave, Escharen, Velp en Gassel zijn daarvan inmiddels voldoende op de hoogte.
Het raadsvoorstel werd aangenomen met 8 stemmen van de coalitie, de LPG, VVD en Ben Litjens zélf, vóór en 7 stemmen tegen. Een gebruikelijke stemverhouding in Grave, maar toch.
Ik volgde de vergadering online en was aanvankelijk lichtelijk verbaasd dat de heer Litjens als belanghebbende en als ‘hekkensluiter’ bij de stemming de doorslag gaf. Doordat ik bij u geen enkele uitdrukking van vertwijfeling waarnam, nam ik aan dat u zich erop had voorbereid, en dus wist dat dit ‘wettelijk’ door de beugel kon.
Ik ken uw gedrag in de gemeenteraad vooral als een ‘ambtenaar’ die altijd wijst op een juiste toepassing van de regeltjes, dus in eerste instantie was de kous daarmee voor mij áf.
De dagen ná deze vergadering sloeg evenwel de vertwijfeling toe, niet alleen bij mij maar óók bij vele anderen, toen bleek dat zelfs hoogleraren u veroordeelden, omdat deze handelwijze wettelijk gezien beslist ontoelaatbaar was. In strijd met de gemeentewet en ook met alle jurisprudentie-gevallen in dit verband.
Het moet uw eer te na zijn, om hier niet op te reageren! Temeer omdat u over een maand EERVOL met ontslag hoopt te mogen gaan en niet als een burgemeester met een smet ‘op de ziel’.
 
Louis Sparidans
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.