Voor het eerst in jaren

Afgelopen dinsdag 7 juli leek er een wonder te gebeuren in Grave. Halverwege een raadsvergadering met als hoogtepunt de algemene beschouwingen, draaide de stemming tussen de partijen enorm om: van negatief naar positief. Het leek dat de coalitie en de oppositie in de Raad, voor het eerst in jaren, naar elkaar wilden luisteren en vriendelijk naar elkaar toe wilden zijn.
Er werd feitelijk nog niets wezenlijks besloten, maar de ommezwaai was voor eenieder te merken. Een compliment waard aan alle partijen! Overigens denk ik dat met name de beschouwing van Marion Wierda van D66 hieraan in belangrijke mate heeft bijgedragen. Zij gaf duidelijk en zonder te kwetsen het beeld weer welke onvrede er in Grave ten aanzien van het gemeentebestuur bestaat.
Het was de laatste vergadering vóór het vakantieseizoen. Laten we hopen dat deze opmerkelijke verbetering van de sfeer beklijft en we ná het zomerreces, dat duurt tot eind augustus, opnieuw met goede wil vooruitgaan in de Raad, in het belang van alle inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp. Ik hoop het althans.
Louis Sparidans
 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.