Opnieuw een rommeltje in Grave

Afgelopen dinsdagavond vond er weer een vergadering plaats van de gemeente Grave, ditmaal van de Audit-commissie. Het was weer ‘onvoorstelbaar’. Je zou willen dat iedere inwoner van Grave zoiets ‘live’ meemaakt. Dan zie je meteen waarom Grave niet naar behoren zelfstandig KÁN blijven. Naluisteren kan op de website van de gemeente. 
Een groot deel van de avond werd er gedelibereerd over de financiële aspecten van het sportcomplex Kranenhof en de vraag of de Provincie tijdig hierover is geïnformeerd. Zulks in relatie tot de begroting 2020 nadat de gemeenteraad in september 2019 besloten had tot de aanleg ervan. Er zit naar het schijnt toch een luchtje aan. Er kwam o.m. een begrotingswijziging daarover aan de orde, die de LPG nergens voor nodig vond, maar die wél tijdig doorgegeven had moeten worden aan de financiële toezichthouder (de Provincie). 
De opzet van het wijzigingsvoorstel, die het College pas in februari 2020 had doorgestuurd naar de raad, bestond slechts uit een paar boekhoudkundige regeltjes. Daarbij zat géén nadere toelichting over de gevolgen voor het Graafse huishoudboekje. Dat alles over dé grootste investeringsbijdrage in Grave sinds jaren. 
Een gepresenteerde begrotingswijziging van naatje-pet. Eigenlijk een beschamende vertoning! De financiële toezichthouder van de provincie gaf aan dat de informatie wél gedeeld had moeten worden, uiterlijk binnen twee weken na vaststelling ervan door de gemeenteraad. Dat was niet gebeurd en kwam pas aan het licht toen een oppositie-raadslid in februari vragen begon te stellen aan de Provincie. 
Ik ben benieuwd welke gedachten de mevrouw van de Provincie, die specifiek voor deze materie was uitgenodigd, mee terug zal hebben genomen naar Den Bosch. Het beeld over Grave zal er daar zeker niet op vooruitgaan. 
Tot slot kreeg de nieuwe VVD-wethouder Lemmen behoorlijk de wind van voren toen hij het hele spektakel vergeleek met een alternatief voor een theatervoorstelling. Er was commotie ontstaan toen de boodschap van de Provincie indaalde. En terecht. Het ging heus ‘ergens over’. Wordt vervolgd. 
 
Louis Sparidans
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.