Graafse polarisatie ten top

De LPG (Lokale Partij Grave) versterkt opnieuw de polarisatie binnen ons gemeentebestuur. Op hun site werd vandaag opnieuw duidelijk dat ze één Land van Cuijk strikt blijven afwijzen.

Letterlijk staat daar vermeld:

Als zelfstandige gemeente Grave mogen we trots zijn op het kwaliteitsniveau van onze lokale voorzieningen en de geboden ondersteuning aan het verenigingsleven. Door onze inwoners bij hun inzet te ondersteunen, te stimuleren en te faciliteren wordt de leefbaarheid in de straat, de wijk, het dorp en de stad verhoogd. Het is de vraag hoe dit leefbaarheidsniveau zich na een herindeling zal ontwikkelen, want als we naar het gemiddelde niveau van voorzieningen in het Land van Cuijk kijken, gaan we in onze gemeente er op achteruit’

Dit liegt er niet om. Ze willen nog steeds helemaal niets weten van één herindeling in het Land van Cuijk en kloppen zichzelf graag op de borst. Binnen het College van B&W liggen de verhoudingen duidelijk: twee LPG-wethouders + een derde (CDA)-wethouder die zijn plaats aan de LPG te danken heeft, resp. een burgemeester die geen standpunt inneemt. Het merendeel van de oppositie in de Raad staat daarentegen voor 100% achter één gemeente Land van Cuijk.

De laatsten gebruiken als argumenten vóór herindeling o.a.: een versterking van de bestuurskracht, meer invloed op samenwerkingsverbanden, financieel minder kwetsbaar en betere voorzieningen.

Waar lopen deze tegenstellingen in opvattingen op uit?  Bij de opiniepeiling vorig jaar koos slechts vier op de tien inwoners voor zelfstandigheid en zes van de tien voor een vorm van herindeling. De oppositie pleit voor een nieuwe raadpleging van de inwoners van Grave. De LPG wil daar voorshands niets van weten, zij weten genoeg wat Grave wil, zeggen ‘ze’ in de Gelderlander.

Louis Sparidans
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.