De bestuurskracht van onze burgemeester

 

Of het goed gaat met een gemeente hangt in belangrijke mate af van hoe een gemeente wordt bestuurd. Daar is niet alleen een goede verstandhouding in een gemeenteraad voor nodig, maar ook een burgemeester die over visie beschikt en daarnaar handelt.

 

Een burgemeester staat immers boven alle partijen en er mag worden verwacht dat zo iemand ook bijstuurt als het algemene (grote) belang aan de orde komt. Ik noem twee voorbeelden. Als het gaat om de toekomst van een gemeente of als er beslissingen worden genomen waaraan grote financiële belangen kleven. Beide hebben te maken met hoever je als burgemeester vooruit moet kunnen zien. In Grave spelen deze twee onderwerpen op dit moment allebei. 

 

Moet of kan een relatief kleine (krimp)gemeente zoals Grave mee gaan fuseren als zich zo’n gelegenheid voordoet of moeten we, koste wat kost (en ik bedoel dat niet alleen financieel) proberen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven? De burgemeester weet wat hij wil (en ook wat nodig is) maar hij wil zijn opvatting niet delen met iemand anders in Grave, met uitzondering van zijn eigen vrouw. Zo liet hij onlangs nog weten.

 

Het andere onderwerp behelst een investering van vele miljoenen met betrekking tot het sportpark Kranenhof. De burgemeester heeft zijn zorgen, terechte zorgen, met name met betrekking tot de financiering op langere termijn. Hij laat dat ook optekenen in het raadsvoorstel, herhaalt dat nog eens in een krantenartikel (niet zo fraai), maar als puntje bij paaltje komt staat hij 100% achter het voorstel. Wat krachtdadig! 

 

Waarom dan die terechte zorgen zo nadrukkelijk uiten?  Is het om later te kunnen zeggen als er iets misgaat: “Ik heb er ook altijd al voor gewaarschuwd”?

Tot slot: onze burgemeester is niet zo gul met het tonen van zijn bestuurskracht. Het ligt hem ook niet zo. In zoverre kan hij er ook niks aan doen.

 

Louis Sparidans
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.