Roolvink, burgemeester in oorlogstijd…

‘Burgemeester in oorlogstijd’; misschien is dat wel de best passende kwalificatie voor onze burgemeester, Roolvink, zoals hij aanhoudend te maken heeft met kritiek, tegenspraak. Het zijn maar burgers, welgeteld een stuk of drie, vier… maar ze matigen zich aan dat ze over alles mee kunnen praten… Gewone burgers, let wel! Het is een ware ‘vestingstadsguerrilla’ geworden, zoals ons bestuur bestookt wordt. Lastige vragen, om argumenten, nota bene. Gewone burgers! Het moet niet gekker worden!
Onvoorstelbaar met hoeveel negativiteit je als burgemeester te maken krijgt. Als eerste burger sta je op de bres, in een benarde positie tegenover wel drie onverlaten die jou, het college en de gemeenteraad, tegenspreken. Ze gedragen zich, alsof ze ‘ooit van ze leven’ een antwoord zouden kunnen verwachten! De kapsones!

Minzaam neerbuigend

Onze burgemeester is, precies als het hele college en de voltallige gemeenteraad -hoe hoogstaand democratisch- nog nooit voor de verleiding gezwicht zich in te laten met burgers, anders dan ‘top down’, zoals het hoort. Minzaam neerbuigend, zodat duidelijk is hoe de verhoudingen liggen. Zoals een goed burgemeester betaamt, hou je je verre van gewone burgers. Verschil moet er wezen!
Onze burgemeester draagt zijn zware lot doorgaans in voorname stilte maar soms wordt het hem even te veel en ontsnapt er een verzuchting over zoveel negativiteit waarmee hij wordt geconfronteerd. Hoog tijd, met andere woorden, om daar eens wat positiviteit tegenover te plaatsen. Die ligt immers ook voor het oprapen in onze gemeentepolitiek, in kringen van college en raad.

Schulden omsmeden

We beginnen met de begroting voor 2018. Fenomenaal hoe des burgemeesters bestuur onze toenemende schulden heeft weten om te smeden tot solide fundament onder de zelfstandige toekomst van Grave. 30 Miljoen aan schulden bestuurlijk schoon gewassen in vijf jaar. Waren ze daar niet in geslaagd, het had zeker tot de conclusie geleid dat die zelfstandigheid erg penibel wordt. Nu is er toch maar mooi een bodem gelegd op basis van ‘financieel duurzame argumenten’ en gedragen door scherpe en beeldbepalende foto’s. Lappen tekst schragen het verhaal ten overvloede, al weet des burgemeesters bestuur dat de raadsleden die nauwelijks plegen te lezen. Reeds genoemde guerrillero’s zijn er een tijd zoet mee en daarvoor doe je het tenslotte allemaal als burgemeester. In de frontlinie tegen een immense overmacht van drie hou je de raad toch maar mooi uit de wind.

Een paar goedgeplaatste knipogen

Nog een wonder van positiviteit? Die Emab-locatie. Onze burgemeester in oorlogstijd ziet als geen ander dat deze kwestie politiek erg gevoelig ligt. Als burgemeester aller Gravenaren realiseer je je dan als eerste dat er verkiezingen aankomen en zet je alles in het werk om kiezers niet lastig te vallen met politieke problemen. Gelukkig is wethouder Daandels vertrokken, dus erg ingewikkeld was dat niet, maar de raad is wel op een dienblad aangereikt: ‘een paar maanden door laten sudderen… GBB, het Grond- en Bouwbureau, zal er even blij mee zijn als destijds met die brief van voorganger Delissen.*) Goed werk gedijt het best zonder de nieuwsgierige blikken van critici en andere onverlaten. De raad heeft genoeg aan een paar goedgeplaatste knipogen.’

Ben Bongaards; www.gravepolitiek.nl

*1) Brief van burgemeester Delissen en gemeentesecretaris Hubers uit 2008, verstuurd in januari 2009, waarmee Grave haar onderhandelingspositie tegenover GBB verspeelde.
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.