De juiste snaar… maar voor wie? Onder de kerstboom met Lex

Vertrouwen

“Als je eenmaal het vertrouwen van je medeburgers verliest, kun je hun respect en waardering nooit meer herwinnen.”Een citaat van de 16e president van de Verenigde Staten, Abraham Lincoln.*1) Onze burgemeester maakt het tot zijn woorden in een kersttoespraak. Het klinkt omineus, onheilspellend, zeker in onze Graafse context en voor de bestuurders van de gemeente.
Een ongekende oprisping van zelfreflectie? Persoonlijk, en collectief? Voorvoelt onze eerste burger de roemloze teloorgang van onze politiek en ons bestuur die op een heel andere planeet lijken te leven dan de rest van de Gravenaren? Mijn eigen antwoord: ik denk van niet. Hij is er de man niet naar dat hij een citaat zou kiezen dat vrijwel iedere Gravenaar kan verlokken tot een jij-bak,*3) het handelsmerk van onze gemeenteraad. Het zal serieus bedoeld zijn... U vindt het citaat in de kersttoespraak op de gemeentesite.*4) Soms gaat er in het toeval veel humor schuil… Het berichtje staat recht onder de informatie over de Vogelgriep H5N8.*5) De burgemeester geeft er in zijn speech nóg een paar keer blijk van te leven in een andere wereld dan die van bestuurlijk Grave anno 2016.

Democratie

Dan een quote als een koe: “Democratie betekent letterlijk dat het volk regeert. En datzelfde volk heeft gesproken bij de verkiezingen.” Prachtig, zo pal staan voor de democratie en het volk. Maar kan het lijden zoveel wijsheid te projecteren op Grave? Ons bestuur? Onze politiek? Regeert het volk in Grave? Wordt het volk überhaupt gezien? Of is dit holle prietpraat?
Hoef je je, als Graafs bestuurder niet af te vragen of je de aangewezen vertolker bent? Gezien de context waarvan je deel uitmaakt? Wanneer zal het de laatste keer geweest zijn dat een Graafs politicus zich afgevraagd heeft of hij/zij wel echt de stem des volks hoort en de wil des volks uitvoert? Wanneer zou het de laatste keer geweest zijn dat onze burgemeester dat deed?

Oog voor de minderheid

Nog een citaat, weer een echte ‘Roolvink gemeenplaats’: “Want het kan en mag niet zo zijn dat de eenmaal gekozen meerderheid geen oog meer heeft voor de minderheid. In onze samenleving zijn er nu eenmaal tegenstellingen. Dat is niet van vandaag of gisteren maar van alle tijden. Het is een taak van ons allen om te trachten deze tegenstellingen te overbruggen”  Zegt een burgemeester die doorlopend met de ‘bende van acht’ (de coalitie) om de tafel kruipt, omdat die nou eenmaal voor zich opgeëist heeft dat zij ons vertegenwoordigt zonder ooit naar ons te willen luisteren. Een burgemeester die zich nog nooit geprikkeld gevoeld heeft om welk integriteitsprobleem dan ook aan de orde te stellen, omdat de meerderheid dat niet nodig vindt. Of te link. Wat heb je aan vrome oproepen en ronkende idealen als ze geen enkele verbinding hebben met het ware Graafse leven? Wat moeten al die Gravenaren, vijftig procent zo ongeveer, die er alleen hun schouders over ophalen of er knarsetandend naar luisteren. Of de mensen die stelselmatig genegeerd worden omdat ze ‘de goede toon niet vinden’ om onze bestuurders te adresseren om door hen gehoord te kunnen worden?

Het gaat om de burgers

De burgemeester vertelt verder: “Democratie, zoals zojuist al gememoreerd, is besturen door het volk. Democratie wordt door tegenstanders afgeschreven als een slecht systeem. Ik houd het er op dat democratie het minst slechte systeem is. Want het gaat om de burgers. En die krijgen in een democratie een plaats bij het bestuur.” Ik twijfel nu tussen een teiltje of m’n zakdoek… Aandoenlijk, burgemeester, zou het iets zijn om dat ‘minst slechte’ systeem dan gewoon nog iets minder slecht te willen maken? Door te luisteren. Door niet altijd weg te duiken als zich lastige zaken aandienen zoals sorry zeggen. Doorleefd respect in plaats van een pose. De Griekse filosoof Plato die u, waarschijnlijk onbewust, citeert *6) droeg de democratie bepaald geen warm hart toe; zijn ‘Staat’ is totalitair, een heilsstaat die afgedwongen moest worden ten koste van het ‘gehannes’ van de democratie. Ook in Athene was die, net als onze Graafse democratie overigens, een speeltje van de ‘happy few’*7). Wie niet tot de elite van vrije mannen hoorde, had niets te zoeken in het stadsbestuur. 

Een cursusje integriteit

Democratie is, voor wie er écht het beste mee voor heeft, een kwestie van hard werken. Als bestuurder bewust bezig zijn met de vraag hoe je er het beste van kunt maken, luisterend en kijkend naar de burger en zijn belangen. In Grave is dat hooguit iets om af en toe lekker over te babbelen om dan vervolgens in de raad of het college naar elkaar te knipogen en achter de hand te fluisteren: ‘wij weten wel beter!’ De discussie over integriteit zou het model kunnen zijn.

Democratie is ook niet, zoals in Grave en heel Nederland, een kwestie van, ruim geschat, 2% van de bevolking, in Grave de entourage van onze burgemeester. Wat heeft onze burgemeester, wat heeft het college, wat heeft de gemeenteraad gedaan om daar wat verschil te maken? Het hoort wel bij de dunne portefeuille van onze eerste burger (vinkje ‘integriteit’). En het moet gezegd; soms doet hij er ook wel iets mee. Een cursusje links, een schnabbeltje rechts, stommetje in de raad, knipoogje naar Peters, een likje naar Van Geest, een afzeikertje naar de raadsleden Eva Eijgenhuisen of Ben Litjens. Lex blaast zijn deuntje mee in onze lokale democratie.

Ben Bongaards; www.gravepolitiek.nl

 

*1) https://nl.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln
*2)
http://www.betekenis-definitie.nl/deconfiture
*3)
https://www.taaluilen.nl/taalblogs/wat-een-jij-bak/
*4)
http://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/kerstspeech-burgemeester-roolvink
*5)
http://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/vogelgriep-h5n8
*6)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsman_(Plato)
*7)
http://nl.bab.la/woordenboek/engels-nederlands/happy-few
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.