Kromme tenen bij een raadsvergadering.

De raadsvergadering van 20 december 2016. Het ging écht over integriteit. Wel een half uur lang. De discussie gaf ons een inkijkje in het ‘discours’*1) binnen onze raad over integriteit. ‘Integriteit’, zo drong het tot me door, gaat in onze politiek over geheimhouding. Waarover je kunt spreken en waarover je je mond moet houden als Graafs politicus. Dat maakt ook duidelijk waarom bijvoorbeeld Jacques Leurs geen lintje kreeg, nadat zijn raadslidmaatschap eindigde en waarom een andere fractieleider wel koninklijk gedecoreerd kon worden die jarenlang zijn eigen belangen met die van de gemeente verstrengeld blijkt te hebben. In de vergadering van 20 december ging het over een lekkage in het presidium, waarvan de bijeenkomsten overigens terecht besloten zijn (niet geheim!) maar waarbij je dan als politicus en bestuurder heel kritisch zou moeten nagaan wat er, dat gezegd zijnde, wel of niet in zo’n gremium besproken dient te worden. In Grave is dat simpel: alles wat onder de pet moet blijven, blijft binnenskamers. Ik vond het niet minder dan gênant dat de noodzaak als zodanig, om allerlei zaken geheim te houden, geen enkele rol speelde in het ‘integriteitsdiscussietje’. Politiek Grave ten voeten uit!

Katterige discussie

Het ging er overigens om dat er gelekt was dat ons college, preciezer, wethouder Henisch, een andere voorstelling van zaken had gegeven over de huisvesting van statushouders *2) in wat vroeger het klooster was van de Rooie Nonnen, met hun deftige naam, de Redemptoristinnen in Velp. In het presidium zou de indruk gewekt zijn dat het een initiatief zou zijn van het college, terwijl het zou gaan om een verzoek van de eigenaar-ontwikkelaar van het complex.*3) De casus leek er overigens door VPGrave met de haren bijgesleept te zijn om wethouder Henisch een hak te zetten.*4) Lichte verkiezingskoorts, waarschijnlijk, en de daarbij horende kippendrift. Het leverde een warrige, katterige discussie op, voor zover het die naam verdiende. Dat lekken is overigens politiek een zonde waarvan de pleger doorgaans op het kerkhof ligt. Het gebeurt bijna altijd met politieke bedoelingen en het gebeurt des te meer naarmate er méér geheim moet blijven (zonder afdoende motivatie). Het half uurtje discussie over ‘integriteit’ was per saldo zinloos en voorspelbaar: het leuterde lekker weg en er klonken stoere termen maar in de kern was het slecht doordachte apekool. Een zeperd voor VPGrave.

Gekoeioneerd

Het dispuut was zeker apekool, als je het afzet tegen wat er aan ‘integriteit’ eigenlijk op de agenda had horen te staan. Waarom werd er met geen woord gerept over de rattenstreek van fractievoorzitter Peters van het CDA, jegens de hele gemeenteraad en jegens Wil Baaijens en ondergetekende.
Het dispuut was eveneens apekool, als je het afzet tegen de waardeloze manier waarop de voorzitter van de raad deze kwestie gemanaged heeft; gewoon laten gebeuren dat burgers publiekelijk  gekoeioneerd werden, omdat deze zich verwaardigd hadden Peters te bevragen op vermoede belangenverstrengeling. Toen het gebeurde, 8 november,  was het stuitend en het was eigenlijk nog stuitender dat de burgemeester en heel de raad het gewoon lieten gebeuren. Het heeft er de schijn van dat alles inmiddels al volledig is weggemasseerd in het presidium of een van die andere politieke conclaven en dat de meerderheid allang weggeslikt heeft dat ze door Peters nog harder genaaid is dan wij.  De meerderheid lijkt er nog steeds sprakeloos van maar ook aan onze oppositie heb je even veel als aan een nest jonge poesjes. Snoezig, maar politiek irrelevant als puntje bij paatje komt. Snotter, snotter!

Doodzwijgen

Apekool maar tegelijk ook extreem cynisch vond ik dat er met geen woord gerept werd over ons advies om zo snel mogelijk orde op zaken te stellen met het integriteitsbeleid van ons gemeentebestuur. *5) Werkelijk géén woord. De mond vol van burgerparticipatie maar kennelijk alleen van brave burgers die de tweede stem willen zingen in het koor van ons  gemeentebestuur en daarbij op hun tenen gaan staan voor het ‘ja’ en ‘amen’. Het enige antwoord dat tot nu toe uit de raad vernomen is: doodzwijgen, het antwoord bij uitstek van onze ‘bestuurskrachtige’ bestuurders… Wisseveld: doodzwijgen. Verslechterende financiële cijfers: doodzwijgen. Dat marmer van het stadhuis: doodzwijgen. Drie miljoen kwijt bij de sloop van Cox: doodzwijgen. Een vermoed ambtsmisdrijf van een burgemeester en een gemeentesecretaris in 2009: doodzwijgen. De lompe-boeren-politiek rond de stadsgracht: doodzwijgen… 4,5 miljoen verdwenen in 2015: doodzwijgen. Maakt u zelf het lijstje maar compleet.

Laten slepen tot de verkiezingen

Ondanks al die klaarblijkelijke integriteitsschendingen. Ondanks of misschien juist dankzij al deze zaken waarvan onze politiek vindt dat we het er niet meer over moeten hebben, gaat er kennelijk nog altijd in onze gemeenteraad geen lichtje op dat men zich genesteld heeft op een kruitvat. Het Wisseveld is Waterlinie geworden en daarmee dacht onze gemeenteraad deze geschiedenis te hebben herschreven. Ze hebben het er niet meer over ondanks de schreeuw vanuit de materie zelf om integriteit. Ze hebben het er niet meer over, net als fractieleider Peters die erbij zat als de heilige Aloysius die zojuist zijn kerstbiecht gesproken gedaan had. Het kan bijna niet anders of onze politiek is er werkelijk op uit om al die ‘integriteitsklussen’, van de gedragscode zelf tot en met alle individuele schendingen, aan te laten slepen tot de verkiezingen. Zodat u er uw oordeel over kunt geven, als burger, en zij trots kunnen melden: zo zijn we met uw belangen en uw democratie omgesprongen. Wij zullen onze politici van harte ter wille zijn door hun prakje warm te houden. Het lijkt of wij, Grave Politiek, de enigen zijn die onze politiek met kromme tenen gade slaan. Maar die schijn zou wel eens heel bedrieglijk kunnen blijken als je, wat onze politici nauwelijks doen, je oor te luisteren legt in de samenleving… Zoals er ook in de raad van alles broedt en broeit onder de oppervlakte. Daar zou die lekkage best eens mee te maken kunnen hebben.

Ben Bongaards;www.gravepolitiek.nl 

 

*1) http://www.jacquesleurs.nl/2016/12/de-gelderlander-doet-verslag-over-de.html
*2)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regeling_opvang_asielzoekers
*3)
http://roelofs-en-haase.nl/intentieovereenkomst-kasteelklooster-getekend/
*4)
http://www.jacquesleurs.nl/2016/12/dit-is-misleiding-en-dat-is-zeer.html
*5)
http://www.gravepolitiek.nl/index.php/opmerkelijk/276-brief-aan-de-raad-en-het-college