Hou toch eens op de zielenpiet uit te hangen, geacht raadslid Peters
We nemen u serieuzer dan u zichzelf

Het kan niet op! Geacht raadslid Peters, we hebben u alleen gevraagd om antwoorden te geven op onze vraag hoe u de huur of het gebruik van het pand naast Nettorama (voorheen Garage Van Walbeek) hebt geregeld. Dat is een vraag die wij, zoals iedere Graafse burger, gerechtigd zijn te stellen. U maakt er een hoop misbaar over naar ons,

Ons gaat het enkel hierover. Alles wat er aan publiciteit gegenereerd is over dit akkefietje, komt uit uw eigen koker. Als u, zo’n anderhalf jaar geleden, ervoor had gekozen om openheid van zaken te geven, had er waarschijnlijk nooit een haan naar gekraaid dat u zich nooit enige gedachte lijkt te hebben gemaakt over de vakmatige en ethische aspecten van uw functie als raadslid. Nu schreeuwt u het zelf van de daken. Heb ik Sybrand nooit zien doen, of Dries…
U neemt ons kwalijk dat wij, tegen alle Graafse politieke gebruiken in, de integriteitscode voor (onder meer) raadsleden wél serieus nemen. In eerste instantie leek u daar aardig mee weg te komen. Onze burgemeester, voorzitter van de raad, liet u lekker begaan, net als u, in de overtuiging dat die code inderdaad flauwe kul is en wij klootzakken zijn. En quasi de hele gemeenteraad was er kapot van… maar heeft inmiddels wél meegekregen dat het echte verhaal een paar fikse slagen anders is dan uw voorstelling van zaken.

U hebt ons in feite een grote dienst bewezen. Al een paar jaar tamboereren wij op het gebrek aan integriteitsbesef binnen de raad; zeg maar het Wisseveld in een notendop. Uw collega’s hebben, net als u, gedacht: ‘flauwe kul; dat waait wel over. Laat ze lekker lullen.’ Net als u hebben ze steevast geweigerd weerwoord te geven of het gesprek aan te gaan. En al zeker niet in het openbaar. Net als u vinden ze zich politici maar zijn ze tegelijk kopschuw voor het vrije woord en dat vooral als het kritisch is. U zet zich neer als een prutser, als u er niet mee kunt leven, dat u als politicus aanspreekbaar bent op uw standpunten en stellingnamen. Als u het laat afweten op het moment dat  u om verantwoording gevraagd wordt. Dat hoort bij Lodewijk XIV en consorten; niet bij een politicus in een democratische setting, anno nu.

Met uw politiek oliedomme stellingname bereikt u alleen maar dat u zichzelf in de hoek zet waar de klappen vallen; een politicus die zijn critici probeert af te serveren, omdat hij geen weerwoord heeft. Hoe zielig wilt u het hebben? Wie gaat u nog ooit serieus nemen? U hebt totaal op het verkeerde paard gewed. Denkend ons te kijk te zetten als lieden die het niet zo nauw nemen met hun integriteit, gooit u uw eigen integriteit te grabbel.
Integer zijn als politicus heeft niet alleen te maken met wat u als mens door de beugel vindt kunnen. Mensen hebben, met een beroep op hun geweten, de laagste dingen uitgespookt. Niet dat we u meteen in die hoek willen zetten; het geeft aan dat er meer onder de zon is dan het geweten waarmee u voortdurend koketteert. Als u uw functie als raadslid ooit echt serieus genomen had, had u zich verdiept in de ‘beroeps’-code die daar bij hoort. U hebt dat nagelaten en het heeft er alle schijn van dat u het nog altijd niet de moeite waard vindt. Het is in feite aanstootgevend, stuitend, dat we bij u als politicus misgrijpen op zo iets wezenlijks.

Stel dat u die integriteitscode wél gelezen had en u zich er wél iets van had aangetrokken, u had zichzelf al die ellende bespaard die u nu op ons conto tracht te schrijven. Met leugens en halve waarheden. We hebben uw vrouw en kinderen nooit lastig gevallen. Niet fysiek, niet schriftelijk, niet mondeling en zelfs niet in gedachte.  U hebt ze er zélf bij gesleept. U had geen verhaal, zonder het eerst zelf te construeren. Ook daarover zal wel iets in de integriteitscode staan maar op dit punt zou u ook genoeg hebben aan uw algemeen menselijk fatsoen. Of iets ouderwets als eerlijkheid. ‘Tricky’ om smaad en laster te bluffen, als u niet eens lijkt te beseffen hoe dit straks op uzelf gaat terugslaan. U doet doorlopend alsof wij ons moeten verantwoorden omdat we u, wederrechtelijk dan ook nog, het leven zuur maken… Hoe zit het met uw zelfbeeld? Een politicus die zijn critici kwalijk neemt dat ze hem serieus nemen. Een politicus die vindt dat hij met rust gelaten moet worden. Te gek voor woorden. ‘Toch?’ (citaat Jan Peter).

Ook uw verhaal over dat handhavingsverzoek; de draai die u daaraan wilt geven. Zo’n twee jaar geleden keurde de raad een maatregel goed op grond waarvan de gemeente excessen, als het laten vervallen van een (bedrijfs-)pand, kan bestrijden. U hebt toen kennelijk alleen gedacht aan de burgers en bedrijven die u er, naar goede Graafse gewoonte, mee dwars zou kunnen zitten… Politiek niet echt bij de tijd dat u in zo’n geval niet eens in staat bent zo’n voorstel terug te koppelen naar uw eigen situatie…

Samengevat, geacht raadslid, u werkt zich steeds verder in de nesten. Het is een belangrijk gegeven, uw integriteit, en zó zou u er ook mee om moeten gaan. U hebt inmiddels veel leergeld gegeven om (nog altijd niet?) te ontdekken dat u als raadslid zwaar in gebreke bent gebleven. Slik een paar keer goed, lees die integriteitscode nou eens echt en probeer de scherven bij elkaar te rapen. Hou daarbij voor ogen dat u alleen maar steun vond bij uw meerderheid, zolang ze u voor haar karretje kon spannen. Dat is voorbij; nu doen ze stiekem: sliep uit! *) Uw casus heeft hun de ogen geopend; hun wel! Het is zó 2016 (of 2015… of 2000…) te denken dat integriteit er niet toe doet. Een heel Wisseveld vol lesmateriaal, waarvan uw sjoemelpandje een paragraafje is.
In een groot gezin opgegroeid, speelde ik wel eens verstoppertje met mijn broertjes en zusjes. Dan duurde het altijd even voordat die door hadden dat ze niet onzichtbaar waren als ze hun oogjes dicht hielden. Politiek gezien moet dat inzicht u nog geworden. Straks, als u door hebt wat er aan de hand is, zult u ons nog dankbaar zijn. Uw ogen geopend. En, ook dat heeft met volwassenheid te maken, een echt politicus laat de keukentafel thuis staan.

 

Ben Bongaards; www.gravepolitiek.nl  
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.