Chicane uit racecircuit Trompetterstraat gehaald

Het is een goed gebruik onder kwalitatief middelmatige bestuurders om de vakantieperiode te gebruiken om gauw wat zaken te ‘regelen’ zonder dat ze daarmee meteen de volle aandacht trekken. Het collegebesluit om de chicane in de Trompetterstraat te verwijderen, is bijna blindelings te herleiden tot de midzomerdagdroom van ons bestuur om even snel iets te regelen en daarmee deze of gene te matsen. Wie of wat ter zake de cliënt is, is overigens niet duidelijk. Van diverse zijden, onder andere van de Wijkraad Binnenstad is de gemeente verzocht om uitleg van de maatregel en even zoveel keer kwam er nul op het rekest. Betreffende ambtenaar wist te melden er zelf ook geen notie van te hebben en een andere moest eerst uitgelegd krijgen waar de Trompetterstraat ligt. Voor ambtelijk Grave reikt het lokale blikveld doorgaans niet verder dan de stoeprand aan de overzijde van de Henricusweg.

Stapvoets

De chicane, een obstakel om het verkeer af te remmen en te dwingen tot behoedzaamheid, werd een paar jaar geleden aangelegd om de splitsing van het Ravelijn en de Trompetterstraat veiliger te maken, nadat er ter plekke een flink aantal aanrijdingen was voorgevallen. Heeft als zodanig ook uitstekend gewerkt, omdat er sindsdien eigenlijk geen ongevallen geweest zijn. De chicane dwingt automobilisten nadrukkelijk rekening te houden met iedere medeweggebruiker die de kruising nadert en is daarmee een aanvulling op de 30 kilometerzone die aan het begin van de Trompetterstraat begint. Een snelheidbeperking waar de meerderheid van de automobilisten zich overigens niets van aantrekt.  Als we even staan kijken bij de chicane, zien we onmiddellijk een vijftal automobilisten langs komen die haar vanaf de kruising met de Rijksweg (stoplichten) naderen en, zonder één uitzondering, veel sneller dan de aangegeven dertig kilometer.

Kluitje

Het moet hierbij wel opgemerkt worden dat de snelheidsbeperking (30 kilometer), direct na de afslag Grave in, zo laconiek geplaatst is, dat je welhaast illusionist moet zijn om haar op te merken. Aanwonenden hebben onze gemeente daar meerdere malen op gewezen maar zijn -u vermoedde het al- steeds met een kluitje in het riet gestuurd.
Hoewel Grave de chicane destijds mogelijk op advies van een consultancybureau aangelegd heeft(???), is er, nu zij verwijderd wordt,  naar alle waarschijnlijkheid geen bureau aan te pas gekomen om het voornemen op papier te zetten. En dus ook niet de daarmee gekochte argumentatie. Dit gegeven alleen al maakt het lastig om de burger te overtuigen; een veilige verkeerssituatie die ‘ergens om’ omgezet moet worden in een opnieuw onveilige situatie met alle nadelen ervan.

Gemotoriseerd

Van het gegeven dat geen van de verzoekers enige uitleg gekregen heeft op zijn verzoek daartoe, zal geen Gravenaar opzien. Zo’n uitleg zal er ook wel niet zijn, anders dan conform de gevestigde Graafse mores: ‘Wij hebben het zo gewild, vlak voor u en wij op vakantie gingen, en dus moet het zo. Punt!” Als regelmatige passant had ik me overigens best voor kunnen stellen dat men de chicane wat gebruiksvriendelijker had willen vormgeven dan nu. Ze geeft aanleiding tot nogal wat gemotoriseerd gehannes. Kennelijk heeft er echter iemand ‘die er echt toe doet’ ons bestuur geïnspireerd tot ‘echte daadkracht’: ‘Weg die handel!’

Knip

Is het echt teveel gevraagd aan ons college om enige uitleg, of zo u wilt, rechtvaardiging te geven van de maatregel en er ook even bij te vertellen hoe deze ingepast is in het verkeerscirculatieplan? Een voor de hand liggend argument wordt niet gegeven, maar kun je wel een beetje ruiken. De Koninginnedijk heeft een ‘knip’ gekregen ter hoogte van Catharinahof en daarmee wordt een deel van het doorgaande verkeer van en naar het centrum belet om die sluikroute te nemen. Waarmee echter niet de vraag beantwoord wordt of de kruising hierdoor minder verkeersaanbod te verwerken heeft?

Vervolgstap

De Trompetterstraat… Als het aan de bewoners ligt, blijft de chicane liggen en wordt, voordat er verder iets gebeurt, de 30 kilometerzone naar behoren ingericht. Uiteraard “hufterproof” maar ook zo dat de goedwillende automobilist moeiteloos kan weten wat er van hem wordt verlangd, rustig rijden. Wanneer die zone ingericht is en naar behoren werkt, zou het een vervolgstap kunnen zijn om de chicane eens kritisch te bekijken. Voor het zover  is, zou die gewoon moeten blijven liggen. Een mooie aanleiding voor ons bestuur om te ontdekken dat burgers denkende mensen zijn. Een volgende stap zou dan de ontdekking kunnen zijn dat politiek en bestuur er zijn omwille van de burger en dat bestuurders, volgens de grondwet, hun verantwoording schuldig zijn. Met drie maal 0,95 fte ter beschikking en een vierde full time moet daar toch een uurtje voor vrij te maken zijn…

 

Ben Bongaards; www.gravepolitiek.nl
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.